cover

Att förebygga bostadsinbrott

Gemensamt villa/radhus och lägenhet

      Tid är en bristvara för tjuven

 • ·        Förvara inte stora summor pengar eller värdefulla smycken hemma

    (skaffa ett bankfack el. rätt sorts värdeskåp och rätt monterat)

 • ·        Fotografera dina smycken och andra värdefulla föremål och förvara bilderna och kvitton på ett säkert ställe.
 • ·        Stöldmärk/ gravera dina tillhörigheter
 • ·        Upprätta en inventarieförteckning
 • ·        Andra små tips att tänka på. Be den som vattnar blommorna att lämna lite disk på köksbänken om den kan ses utifrån. Förändringar måste dock göras så att det inte ser lika ut dag efter dag.
 • ·         Hemförsäkring (får du inbrott utan att ha försäkring, får du ingen ersättning)
 • ·        Vidarekoppla telefonen, men så att det inte märks att den är vidarekopplad. Om den som ringer kommer till mobilsvar eller liknande indikerar detta att ingen är hemma
 • ·        Grannsamverkan - det bästa sättet att undvika inbrott—ha en bra kontakt med grannarna och hjälp varandra.

 

Brottsförebyggande åtgärder

 • ·        Ordna bra mekaniskt inbrottsskydd

      Provade och intygade produkter samt beprövade helhetskoncept från kända

      leverantörer, rätt installerade, står emot mekanisk påverkan längre och tål       

      starkare  påfrestningar, vilket förlänger inbrottstiden väsentligt

 • ·        Inbrottslarm är ett komplement till ett bra mekaniskt grundskydd och gör att uppmärksamhet påkallas. Larmet bör installeras av certifierad larminstallatör.
 • ·        Sätt in fönsterlås/fönsterspärrar
 • ·        Sätt in galler eller plattjärn  för källarfönstren
 • ·        Montera en säkerhetsspanjolett i altandörren
 • ·        Se till att ansa din trädgård väl, så att det är BRA INSYN från granntomter
 • ·        Lämna ALDRIG huset med något öppet fönster eller olåst dörr
 • ·        Be någon granne tömma din brevlåda dagligen
 • ·        Se till att grannen lägger sina soppåsar i din soptunna
 • ·        Be grannen ställa sin bil på din parkeringsuppfart
 • ·        Ha lite kläder på torkstrecket ute i trädgården, ska se bebott ut
 • ·        Låt lite leksaker, finnas kvar ute på tomten
 • ·        Lås fast stegar, eller ta in stegar i fastigheten.
 • ·        Städa tomten på inbrottsverktyg. Förvara trädgårdsredskap inomhus eller i låst förråd, så att tjuven inte kan använda dem till att krossa fönster eller  bryta sig in i ditt eller grannars hus
 • ·        Belysning inne; Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute.
 • ·        Belysning ute; Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar. På vissa ställen kan en stark halogenlampa vara lämplig.
 • ·        Skottning. Be en granne att skotta efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i snön. Grannen kan också köra sin bil fram och tillbaka några gånger på garageinfarten.
 • ·        Gräsmattan. Be en granne / annan klippa gräsmattan vid längre tids frånvaro.